Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Marcio a Chymedroli Asesiadau

Mae ein harholwyr yn athrawon cymwys a phrofiadol yn y pwnc y maen nhw'n ei farcio neu'n ei gymedroli. Maen nhw'n cael eu hyfforddi'n llawn bob blwyddyn i farcio neu gymedroli yn unol â'n safonau a'n gofynion.

Rôl ein harholwyr a'n cymedrolwyr

Mae arholwyr yn marcio gwaith myfyrwyr sy'n cael ei gyflwyno i ni i'w asesu Mae cymedrolwyr yn adolygu'r marciau a ddyfarnwyd i'r myfyrwyr gan eu hathrawon neu diwtoriaid, ar gyfer gwaith a asesir yn fewnol, er mwyn sicrhau eu bod wedi cael eu marcio i'r safon a gytunwyd.

Hyfforddi ein harholwyr a'n cymedrolwyr

Ar ddechrau'r cyfnod marcio a chymedroli, mae arholwyr a chymedrolwyr yn adolygu'r un detholiad o waith myfyrwyr ac yn cyfarfod mewn grwpiau pwnc i drafod a chymharu eu gwaith marcio neu gymedroli, yn seiliedig ar y cynllun marcio a'r wybodaeth a ddarperir gan yr Uwch Arholwr neu'r Uwch Gymedrolwr.

Cynnal ein safonau marcio

Drwy gydol y cyfnod marcio a chymedroli, mae arholwr neu gymedrolwr profiadol arall yn gwirio sampl o waith gan bob arholwr neu gymedrolwr am gywirdeb a chysondeb. Rhoddir adborth i arholwyr a chymedrolwyr ar eu marcio neu gymedroli. Mae rhai arholwyr neu gymedrolwyr nad ydyn nhw'n marcio neu'n cymedroli'n gywir yn cael eu hatal rhag cwblhau gwaith pellach. Bydd y gwaith maen nhw wedi'i gwblhau yn cael ei ail-farcio neu ei ail-gymedroli gan arholwr neu gymedrolwr arall.

Ar ôl cwblhau'r holl waith marcio a chymedroli, mae'r broses ddyfarnu yn dechrau.

/students/the-examination-process/CBAC Marcio a Chymedroli.png