Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Y Broses Arholiadau

Rydym yn datblygu manylebau cymwysterau a deunyddiau enghreifftiol er mwyn bodloni gofynion a nodir gan adrannau'r llywodraeth yng NghymruLloegr a Gogledd Iwerddon. Mae cymwysterau'n cael eu cymeradwyo, eu hachredu neu eu dynodi gan y rheoleiddwyr perthnasol, Ofqual (Lloegr), Cymwysterau Cymru (Cymru) a CCEA (Gogledd Iwerddon). Mae ein cymwysterau CBAC ac Eduqas yn cael eu rheoleiddio gan Ofqual, Cymwysterau Cymru a CCEA.

Ein rôl yn y system arholiadau

Arholiadau ac asesiadau

Rhaid i ni ddarparu asesiadau dilys sydd wedi'u marcio/cymedroli'n ddibynadwy er mwyn sicrhau safonau o un gyfres arholiadau i'r nesaf.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau ar ôl y canlyniadau i ganolfannau ac ymgeiswyr preifat, yn unol â gofynion rheoleiddio. Rydym hefyd yn darparu data arholiadau i ysgolion a cholegau sy'n cofrestru dysgwyr ar gyfer ein cymwysterau. Yn ogystal, rydym yn cefnogi athrawon drwy ein hadnoddau digidol am ddim, Adolygu Arholiadau Ar-lein, ac adroddiadau adborth arholwyr


Defnyddiwch y botymau isod i gael mwy o wybodaeth am y broses arholi.