Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Ystadegau Canlyniadau

Mae ystadegau cenedlaethol yn cael eu llunio a'u cyhoeddi gan y Cyd-gyngor Cymwysterau (JCQ), sefydliad aelodaeth sy'n cynnwys y saith darparwr mwyaf o gymwysterau yn y DU.

Canlyniadau terfynol

Dyma ystadegau terfynol arholiadau CBAC, sy'n adlewyrchu unrhyw newidiadau o'r ffigyrau rhagarweiniol yn sgîl y nifer fach o apeliadau, gwrthodiadau neu gyfnewid graddau'n hwyr.

LTystysgrif Lefel Mynediad / Tystysgrif Cyflawniad Addysgol
LSgiliau Gweithredol

L2016
L2015
L2014
LLefel 1 & 2 Tystysgrif mewn Saesneg Iaith
L2016
L2015
L2014
LLefel 1 & 2 Tystysgrif mewn Llenyddiaeth Saesneg

L2016
L2015
L2014
LLefel 3 Dyfarniad (QCF)
LLefel 2 Tystysgrif mewn Mathemateg Ychwanegol
LYr Iaith ar Waith

L2017
L2015
L2014

Pwyntiau Gradd

LLefel Mynediad
LFfiniau Graddau GMU TGAU Cyffredinol a Gwybodaeth am Unedau