Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Canlyniadau ac Ymchwil

Canlyniadau

Yn yr adran hon byddwch yn dod o hyd i ystadegau arholiadau rhagarweiniol a therfynol CBAC yn ôl lefel, yn ogystal â'r archif canlyniadau terfynol.

Ymchwil

Mae'r adran hon yn cynnwys ymchwil CBAC ei hun, yn ogystal â dolenni i ymchwil addysgol diddorol a defnyddiol o ardaloedd eraill.

Rheoleiddwyr

Mae CBAC yn cael ei reoleiddio gan Cymwysterau Cymru yng Nghymru, gan Ofqual yn Lloegr a CCEA (Northern Ireland Council for the Curriculum, Examinations and Assessment) yng Ngogledd Iwerddon.

Dolenni Defnyddiol

Cysylltwch â Ni

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag ymchwil@cbac.co.uk.