Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cymwysterau i Diwtoriaid

Mae CBAC yn darparu dau gymhwyster i diwtoriaid Cymraeg, mewn partneriaeth â’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Mae’r cyntaf, ‘Dechrau Dysgu’ (Lefel 4) ar gyfer tiwtoriaid sy’n newydd i’r maes, ac ar gael o Fedi 2019. Bydd yr ail gymhwyster, ‘Dysgu ac Addysgu Cymraeg’ (Lefel 6) ar gael o 2020.

Bydd adnoddau i gefnogi’r cymwysterau ar gael ar wefan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, a bydd manylion pellach i’w cael yno. Trefnir yr hyfforddiant drwy Dysgu Gymraeg Gogledd Orllewin Cymru; cysylltwch â dysgucymraeg@bangor.ac.uk am ragor o wybodaeth am gyfleoedd hyfforddiant yn eich ardal chi.

 
Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.