Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Teithio a Thwristiaeth TAG UG/U

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig a'r fanyleb TAG UG/U Teithio a Thwristiaeth, sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr.

Bydd y dyfarniad terfynol ar gyfer y cymhwyster yma yn ystod haf 2018.

Byddwn yn parhau i gynnig y cymhwyster Lefel 1/2 mewn Twristiaeth.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymhwyster yma.

Tanysgrifiwch


Lefel 3 Twristiaeth

Mae CBAC wedi creu datganiad o ddiben ar gyfer cymwysterau Lefel 3 Twristiaeth newydd a fydd ar gael i ganolfannau eu haddysgu o fis Medi 2017.

Gallwch weld y datganiad o ddiben ar-lein.


Asesiad Dan Reolaeth

Mae'r holl adnoddau sydd yn berthnasol i asesiad dan reolaeth i'w gael ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Michael Neale
029 2240 4273 / 07929358404
Ebostio Michael

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Tania Lucas
029 2240 4273
Ebostio Tania

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau Perthnasol


 
Newydd
pdf document logo
TAG Trafeulio a Thwristiaeth Adroddiad Arholwyr Haf 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.