Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Astudiaethau Crefyddol TAG UG/U (o 2016)

Rydym wedi datblygu manyleb TAG UG/Safon Uwch Astudiaethau Crefyddol diwygiedig, wedi'i gymeradwyo gan Cymwysterau Cymru, i'w addysgu o 2016. Mae'r cymwysterau yma yn bodloni gofynion rheoleiddiol Cymru.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r holl adnoddau i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws Cymru.

Gweld Cyrsiau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwysterau yma.

Tanysgrifiwch


Newyddion

Llyfryn cyfarwyddiadau

Mae'r llyfryn cyfarwyddiadau isod yn darparu gwybodaeth ar gyfer pob ymgeisydd uwch gyfrannol manyleb newydd Astudiaethau Crefyddol (addysgu o 2016) fydd yn eistedd Uned 2 (Cyflwyniad i grefydd a Moeseg & Cyflwyniad i Athroniaeth Crefydd.)

Mae'n cynnwys gwybodaeth bwysig i'r ymgeiswyr ar sut i osod eu hymatebion i'r cwestiynau yn y llyfryn ateb pinc 16 tudalen. Mae'n bwysig dilyn y canllawiau hyn gan y bydd yr uned hon gael ei farcio'n electronig.

Llyfryn cyfarwyddiadau

Cylchgrawn REconnect - Rhifyn 3

Mae ail argraffiad ein cylchgrawn Astudiaethau Crefyddol poblogaidd, REconnect, bellach ar gael.

Mae’r argraffiad hwn yn llawn gwybodaeth bwysig sy’n cynnwys dyddiadau pwysig 2018/19 ac erthyglau sy’n ysgogi’r meddwl i gefnogi dosbarthiad y cyrsiau TGAU a Lefel UG/U.

REconnect rhifyn 3


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Andrew Pearce
029 2240 4274
Ebostio Andrew

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Eira Morgan
029 2240 4274
Ebostio Eira

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau perthnasol


CBAC TAG Astudiaethau Crefyddol: Athroniaeth Crefydd
CBAC TAG Astudiaethau Crefyddol: Crefydd a Moeseg
CBAC TGAU Astudiaethau Crefyddol (Sesiwn Cyfrwng Cymraeg)
CBAC TGAU Astudiaethau Crefyddol (Sesiwn Cyfrwng Saesneg)
 
Newydd
pdf document logo
CBAC TAG Astudiaethau Crefyddol Adroddiadau Arholwyr Haf 2019 (1).pdf
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2019 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.