Q Menu
< Treforest Conference Facilities

TAG UG/U Mathemateg a TAG UG/U Mathemateg Bellach (o 2017)

Rydym wedi datblygu cymhwysterau newydd TAG UG/U Mathemateg a TAG UG/U Mathemateg Bellach i'w haddysgu gyntaf yng Nghymru o fis Medi 2017.

TAG Mathemateg: Asesiad cyntaf AS yn 2018, asesiad cyntaf Lefel A yn 2018.

TAG Mathemateg Bellach: Asesiad cyntaf AS yn 2018, asesiad cyntaf Lefel A yn 2019.

Rydym wedi gweithio gyda'r gymuned athrawon, unigolion sydd yn gweithio'n broffesiynol yn y maes addysg ac arbennigwyr pwnc er mwyn datblygu'r gymhwyster Lefel TAG UG/U Mathemateg newydd yma i ateb y meini prawf sydd wedi cael eu gosod gan Cymwysterau Cymru. Mae modd dod o hyd i'r linc ar wefan CC


Mathemateg

Mathemateg Bellach


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws Cymru.

Gweld Cyrsiau

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld AdnoddauCysylltwch a ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Syra Saddique
029 2240 4251
Ebostio Syra

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Sophie Gibbs
029 2240 4251
Ebostio Sophie

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau perthnasol

TGAU Mathemateg (Sesiwn Cyfrwng Cymraeg)
TGAU Mathemateg (Sesiwn Cyfrwng Saesneg)
TGAU Mathemateg-Rhifedd (Sesiwn Cyfrwng Cymraeg)
TGAU Mathemateg-Rhifedd (Sesiwn Cyfrwng Saesneg)
 
Newydd
pdf document logo
CBAC TAG Mathemateg Bellach Adroddiadau Arholwyr Haf 2019 .pdf
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2019 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.