Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Llwybrau Ieithoedd

Mae CBAC yn cynnig cyfres o gymwysterau iaith sy'n rhoi achrediad ffurfiol i ddysgwyr am ddangos gallu i ddysgu iaith.

Dyma'r ieithoedd sydd ar gael ar hyn o bryd:

 • Ffrangeg
 • Almaeneg
 • Japanaeg
 • Mandarin
 • Sbaeneg
 • Eidaleg
 • Mae'r cymwysterau ar gael ar lefel mynediad (3), Lefel 1 a Lefel 2.  Dogfennau Cwrs

  Mae dogfennau cefnogi'r cwrs i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

  Dogfennau Cysylltiedig

  Manylion Unedau Iaith

  Manylion pellach am ddilyn ein Unedau Iaith a'r manteision o wneud hynny.

  Darllen mwy

  Tanysgrifiwch

  Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

  Tanysgrifiwch


  Cyrsiau DPP ar-lein

  Cliciwch ar y ddelwedd isod i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP

  Dogfennau Perthnasol

  DPP Llwybrau Ieithoedd 2018

  I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

   • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
   • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
   • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma

  Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.


  Cofrestru fel Canolfan

  Er mwyn gallu cynnig yr unedau, bydd angen i chi gofrestru fel un o ganolfannau cymeradwyedig CBAC.

  Cysylltwch â'n Tîm Cofrestriadau Canolfan penodedig:

  029 2026 5077
  entries@wjec.co.uk  Cysylltwch â ni

  Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

  Swyddog Pwnc

  Claire Parry
  029 2240 4298
  Ebostio Claire

  Swyddog Cefnogi Pwnc

  Gillian Wells
  029 2240 4298
  Ebostio Gillian


  Related Qualifications / Levels

   
  Newydd
  pdf document logo
  Llwybrau Mynediad Llwybrau Iaith Adroddiad yr Uwch Gymedrolwr Haf 2019
  Lawrlwytho

  Adroddiadau Uwch Arholwyr

  Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2019 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

  Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.