Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Dewisiwch o'r lefelau isod er mwyn cael gafael yn nogfennau allweddol a deunyddiau cwrs eich cymhwyster


Mae Cymwysterau Cymru wedi llunio arolwg adborth ar y meini prawf cymeradwyo drafft ar gyfer y cymhwyster TGAU newydd mewn Technoleg Ddigidol. Mae’r meini prawf i’w gweld yma.

Bydd CBAC yn datblygu cymhwyster TGAU mewn Technoleg Ddigidol pan mae’r meini prawf cymeradwyo yn orffenedig.

Byddem yn annog pawb sydd â diddordeb yn y cymhwyster hwn i roi adborth i Cymwysterau Cymru yma erbyn hanner dydd ar 29 Tachwedd 2019.


Dyddiadau y daw'r cymwysterau i ben

Bydd TGAU TGCh 4330 & 4339 (Addysgu yng Nghymru o 2017) yn cael ei ddyfarnu am y tro olaf yn Haf 2022

Bydd TAG TGCh 2530QS & 1530QS (Cymru) yn cael ei ddyfarnu am y tro olaf yn Haf 2023

Bydd TAG TGCh 2241 & 3241 (Cymru a Lloegr) yn cael ei ddyfarnu am y tro olaf yn Haf 2018

Bydd TGAU TGCh 4330 & 4339 (Addysgu yng Nghymru o 2010 ac addysgu yn Lloegr o 2012) yn cael ei ddyfarnu am y tro olaf yn Haf 2018