Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Daeareg TGAU (o 2009)

Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma

Newyddion

TGAU ( 9-1 ) CBAC Eduqas Daeareg (i'w addysgu o 2017)

Mae CBAC yn datblygu cymhwyster TGAU (9-1) diwygiedig ar gyfer Daeareg fel rhan o'r brand Eduqas. Rheoleiddir y cymhwyster hwn, sydd i'w addysgu o 2017, gan Ofqual. Mae'r cymhwyster wedi ei gynllunio i fodloni gofynion rheoleiddio yn Lloegr. Gellir ddod o hyd i fersiwn drafft y fanyleb ar dudalen TGAU ( 9-1 ) Daeareg ar wefan Eduqas.

Lle nad oes manyleb ddiwygiedig yn cael ei ddatblygu i'w ddefnyddio yng Nghymru, mae Cymwysterau Cymru wrthi'n ystyried os oes modd sicrhau y gellir defnyddio y cymwysterau TGAU hynny sydd wedi eu datblygu i'w defnyddio yn Lloegr. Deallwn ei bod yn fwriad gan Cymwysterau Cymru i sicrhau bod y cymwysterau TGAU hyn ar gael yng Nghymru, fodd bynnag, does dim modd cadarnhau'r manylion eto. Byddwn yn eich diweddaru unwaith bydd mwy o wybodaeth ar gael.

Manyleb Cyfredol

Mae CBAC yn darparu cymwysterau, Daeareg TGAU sy'n cwrdd ag anghenion athrawon a gofynion y rheoleiddwyr yng Nghymru a Lloegr, a bydd yn parhau i wneud hynny.

Mae manyleb TGAU Daeareg CBAC yn trafod y cynnwys canlynol:

 • Datguddiadau Creigiau
 • Prosesau ffurfio'r tirwedd
 • Deall y Ddaear
 • Prif ddigwyddiadau daearegol
 • Digwyddiadau'r ddaear
 • Geo-wyddonwyr proffesiynol.

Mae'r canolfannau'n hoff o'r cymhwyster hwn am sawl rheswm:

 • Eglurder y Fanyleb
 • A'r gefnogaeth ac arweiniad i athrawon
 • Dibynadwyedd yr arholi 
 • Chyfeillgarwch staff CBAC.

Asesiadau dan reolaeth

Bydd angen sbesimenau ar y canolfannau hynny sy'n bwriadu defnyddio'r dasg Opsiwn 1. Dylai'r canolfannau hyn felly gysylltu â David Evans neu Sarah Price er mwyn trefnu iddynt gael eu hanfon. Cewch eich atgoffa y bydd yr holl ddeunyddiau eraill yn cael eu llwytho i lawr o'r Wefan Ddiogel o Ionawr 2017.

Tasg dan Reolaeth TGAU Daeareg, templed Ffurflen Achredu tasg Opsiwn 2.

Dyddiadau pwysig

Arholiad ar-sgrin - Dydd Mercher Mai 24 2017.

Asesiadau dan reolaeth Opsiwn 1 a 2 - I'w cyflwyno i'r safonwr erbyn Mai 5 2017.

Adnoddau

 • Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim i athrawon ar ein Gwefan Ddiogel

Am fanylion pellach, cysylltwch â:

Swyddog Pwnc

David Evans
029 2240 4253
Ebostio David

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Matthew Roberts
029 2240 4253
Ebostio Sophie

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Upcoming CPD Events

Eduqas A Level Geology (Wales & England Centres)
 
Newydd
pdf document logo
TGAU Daeareg Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.