Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cyn yr Arholiadau

Cyn yr Arholiad

Bydd y cyfnod cyn pob cyfres arholiadau yn un prysur ac anodd i swyddogion arholiadau. Mae'r tudalennau hyn yn rhoi gwybodaeth ar rai o'r prif dasgau a phrosesau y bydd angen mynd i'r afael â hwy. Cliciwch ar y cyswllt perthnasol ar ochr chwith y sgrîn i weld mwy.

Rhiad gweinyddu arholiadau yn unol â llyfryn y Cyd-gyngor Cymwysterau (JCQ) 'Cyfarwyddiau ar Gynnal Arholiadau'.