Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cyfres 2012-2013

Cyfres Arholiadau - 2012/2013 Ffeil Sail Ddata
TAG Mehefin 2013 - Cyfrwng Saesneg z6a13_41.exe z6a13_41.zip
TAG Mehefin 2013 - Cyfrwng Cymraeg z6a13c41.exe z6a13c41.zip
TAG Mehefin 2013 - Dwyieithog z6a13b41.exe z6a13b41.zip
TGAU Mehefin 2013 - Cyfrwng Saesneg z6g13_40.exe z6g13_40.zip
TGAU Mehefin 2013 - Cyfrwng Cymraeg z6g13c40.exe z6g13c40.zip
TGAU Mehefin 2013 - Dwyieithog z6g13b40.exe z6g13b40.zip
Bagloriaeth Cymru Mehefin 2013 - Cyfrwng Saesneg z6w13_41.exe z6w13_41.zip
Bagloriaeth Cymru Mehefin 2013 - Cyfrwng Cymraeg z6w13c41.exe z6w13c41.zip
Bagloriaeth Cymru Mehefin 2013 - Dwyieithog z6w13b41.exe z6w13b41.zip
Prif Ddysgu a Phroject Mehefin 2013 - Cyfrwng Saesneg z6p13_41.exe z6p13_41.zip
Prif Ddysgu a Phroject Mehefin 2013 - Cyfrwng Cymraeg z6p13c41.exe z6p13c41.zip
Prif Ddysgu a Phroject Mehefin 2013 - Dwyieithog z6p13b41.exe z6p13b41.zip
Llwybrau Mynediad - Mai 2013 - Cyfrwng Saesneg z5t13_40.exe z5t13_40.zip
Llwybrau Mynediad - Mai 2013 - Cyfrwng Cymraeg z5t13c40.exe z5t13c40.zip
Llwybrau Mynediad - Mai 2013 - Dwyieithog z5t13b40.exe z5t13b40.zip
Llwybrau Gwyddoniaeth Gymhwysol - Mai 2013 - Cyfrwng Saesneg z5s13_40.exe z5s13_40.zip
Llwybrau Gwyddoniaeth Gymhwysol - Mai 2013 - Cyfrwng Cymraeg z5s13c40.exe z5s13c40.zip
Llwybrau Gwyddoniaeth Gymhwysol - Mai 2013 - Dwyieithog z5s13b40.exe z5s13b40.zip
Yr Iaith ar Waith - Mehefin 2013 z6y13c40.exe z6y13c40.zip
Sgiliau Allweddol/Sgiliau Hanfodol Cymru Mai 2013 - Cyfrwng Saesneg z5k13_41.exe z5k13_41.zip
Sgiliau Allweddol/Sgiliau Hanfodol Cymru Mai 2013 - Cyfrwng Cymraeg z5k13c41.exe z5k13c41.zip
Sgiliau Allweddol/Sgiliau Hanfodol Cymru Mai 2013 - Dwyieithog z5k13b41.exe z5k13b41.zip
Cymwysterau Lefel 3 Llwybrau i Ddysgu (FfCCh) Mehefin 2013 - Cyfrwng Saesneg z6q13_41.exe z6q13_41.zip
Cymwysterau Lefel 3 Llwybrau i Ddysgu (FfCCh) Mehefin 2013 - Cyfrwng Cymraeg z6q13c41.exe z6q13c41.zip
Cymwysterau Lefel 3 Llwybrau i Ddysgu (FfCCh) Mehefin 2013 - Dwyieithog z6q13b41.exe z6q13b41.zip
Cymwysterau CBAC mewn Ieithoedd (FfCCh) Mehefin 2013 - Cyfrwng Saesneg z6l13_40.exe z6l13_40.zip
Cymwysterau CBAC mewn Ieithoedd (FfCCh) Mehefin 2013 - Cyfrwng Cymraeg z6l13c40.exe z6l13c40.zip
Cymwysterau CBAC mewn Ieithoedd (FfCCh) Mehefin 2013 - Dwyieithog z6l13b40.exe z6l13b40.zip
TAG Ionawr 2013 - Cyfrwng Saesneg z1a13_41.exe z1a13_41.zip
TAG Ionawr 2013 - Cyfrwng Cymraeg z1a13c41.exe z1a13c41.zip
TAG Ionawr 2013 - Dwyieithog z1a13b41.exe z1a13b41.zip
TGAU Ionawr 2013 - Cyfrwng Saesneg z1g13_40.exe z1g13_40.zip
TGAU Ionawr 2013 - Cyfrwng Cymraeg z1g13c40.exe z1g13c40.zip
TGAU Ionawr 2013 - Dwyieithog z1g13b40.exe z1g13b40.zip
Prif Ddysgu a Phroject Ionawr 2013 - Cyfrwng Saesneg z1p13_41.exe z1p13_41.zip
Prif Ddysgu a Phroject Ionawr 2013 - Cyfrwng Cymraeg z1p13c41.exe z1p13c41.zip
Prif Ddysgu a Phroject Ionawr 2013 - Dwyieithog z1p13b41.exe z1p13b41.zip
Llwybrau Mynediad - Ionawr 2013 - Cyfrwng Saesneg z1t13_40.exe z1t13_40.zip
Llwybrau Mynediad - Ionawr 2013 - Cyfrwng Cymraeg z1t13c40.exe z1t13c40.zip
Llwybrau Mynediad - Ionawr 2013 - Dwyieithog z1t13b40.exe z1t13b40.zip
Llwybrau Gwyddoniaeth Gymhwysol - Ionawr 2013 - Cyfrwng Saesneg z1s13_40.exe z1s13_40.zip
Llwybrau Gwyddoniaeth Gymhwysol - Ionawr 2013 - Cyfrwng Cymraeg z1s13c40.exe z1s13c40.zip
Llwybrau Gwyddoniaeth Gymhwysol - Ionawr 2013 - Dwyieithog z1s13b40.exe z1s13b40.zip
Lefel Mynediad Gwanwyn 2013 - Cyfrwng Saesneg z3c13_40.exe z3c13_40.zip
Lefel Mynediad Gwanwyn 2013 - Cyfrwng Cymraeg z3c13c40.exe z3c13c40.zip
Lefel Mynediad Gwanwyn 2013 - Dwyieithog z3c13b40.exe z3c13b40.zip
TGAU Tachwedd 2012 - Cyfrwng Saesneg zbg12_40.exe zbg12_40.zip
TGAU Tachwedd 2012 - Cyfrwng Cymraeg zbg12c40.exe zbg12c40.zip
TGAU Tachwedd 2012 - Dwyieithog zbg12b40.exe zbg12b40.zip
Sgiliau Allweddol/Sgiliau Hanfodol Cymru Chwefror 2013 - Cyfrwng Saesneg z2k13_41.exe z2k13_41.zip
Sgiliau Allweddol/Sgiliau Hanfodol Cymru Chwefror 2013 - Cyfrwng Cymraeg z2k13c41.exe z2k13c41.zip
Sgiliau Allweddol/Sgiliau Hanfodol Cymru Chwefror 2013 - Dwyieithog z2k13b41.exe z2k13b41.zip
Sgiliau Allweddol/Sgiliau Hanfodol Cymru Tachwedd 2012 - Cyfrwng Saesneg zbk12_41.exe zbk12_41.zip
Sgiliau Allweddol/Sgiliau Hanfodol Cymru Tachwedd 2012 - Cyfrwng Cymraeg zbk12c41.exe zbk12c41.zip
Sgiliau Allweddol/Sgiliau Hanfodol Cymru Tachwedd 2012 - Dwyieithog zbk12b41.exe zbk12b41.zip
Bagloriaeth Cymru Mawrth 2013 - Cyfrwng Saesneg z3w13_41.exe z3w13_41.zip
Bagloriaeth Cymru Mawrth 2013 - Cyfrwng Cymraeg z3w13c41.exe z3w13c41.zip
Bagloriaeth Cymru Mawrth 2013 - Dwyieithog z3w13b41.exe z3w13b41.zip
Cofrestriad Bagloriaeth Cymru - Cyfrwng Saesneg z9w12_41.exe z9w12_41.zip
Cofrestriad Bagloriaeth Cymru - Cyfrwng Cymraeg z9w12c41.exe z9w12c41.zip
Cofrestriad Bagloriaeth Cymru - Dwyieithog z9w12b41.exe z9w12b41.zip
Cofrestriad Prif Ddysgu - Cyfrwng Saesneg z9p12_41.exe z9p12_41.zip
Cofrestriad Prif Ddysgu - Cyfrwng Cymraeg z9p12c41.exe z9p12c41.zip
Cofrestriad Prif Ddysgu - Dwyieithog z9p12b41.exe z9p12b41.zip
Yr Iaith ar Waith - Ionawr 2013 z1y13c40.exe z1y13c40.zip
Sail Ddata Ffurfiannol 2012/2013 z1x13b41.exe z1x13b41.zip

04.09.12 - Fersiwn 2 data sylfaenol TGAU Tachwedd 2012 (cyfres BG12) yn cael ei gyhoeddi i gywiro Cod a chyfres graddau QCA ar gyfer 9700/01 - Tystysgrif Lefel 1/Lefel 2 mewn Saesneg Iaith.

13.09.12 - Fersiwn 2 Data Sylfaenol Ffurfiannol 2012/13 (cyfres 1X13) yn cael ei gyhoeddi i gywiro cod pwnc Busnes Cymhwysol ABUS7.

18.09.12 - Fersiwn 2 data sylfaenol TGAU Ionawr 2013 (cyfres 1G13) yn cael ei gyhoeddi i gywiro Lefel Math Arholiad i bynciau Lladin (9510-9521).

16.10.12 - Fersiwn 2 data sylfaenol Llwybrau Mynediad dwyieithog a chyfrwng Saesneg Ionawr 2013 (cyfres 1T13) yn cael ei gyhoeddi i gywiro'r cofnod ffeil Cyswllt ar gyfer Byw'n Annibynnol - Cyfnewid Mynediad 3 6002/D3.

08.11.12 - Fersiwn 3 data sylfaenol Llwybrau Mynediad Ionawr 2013 (cyfres 1T13) yn cael ei gyhoeddi i ddileu opsiynau 6125/E3 6125/M3 6350/L1 6352/L1 6354/L1.

12.11.12 - Fersiwn 2 data sylfaenol Llwybrau Gwyddoniaeth Gymhwysol Ionawr 2013 yn cael ei gyhoeddi i ychwanegu unedau Llwybrau Mynediad 6203-6212.

28.11.12 - Fersiwn 3 data sylfaenol y Llwybrau Gwyddoniaeth Gymhwysol Ionawr 2013 (cyfres 1T13) yn cael ei gyhoeddi i gywiro ffïoedd yr unedau Gwyddoniaeth (yn newid o £3.25 i £6.50).

28.11.12 - Fersiwn 2 data sylfaenol y Llwybrau Gwyddoniaeth Gymhwysol Mai 2013 (cyfres 5T13) yn cael ei gyhoeddi i gywiro ffïoedd yr unedau Gwyddoniaeth (yn newid o £3.25 i £6.50) ac i gywiro cofnodion ar ffeiliau Opsiwn cyfrwng Cymraeg a dwyieithog.

28.11.12 - Fersiwn 2 data sylfaenol TGAU Mehefin 2013 (cyfres 6G13) yn cael ei gyhoeddi i gywiro lefel y Dystysgrif mewn Lladin Unedau Lefel 2 (9521-9524) a'r Dystysgrif mewn Llenyddiaeth Ladin Unedau Lefel 1 (9531-9534).

28.11.12 - Fersiwn 2 data sylfaenol Yr Iaith ar Waith/Using Language at Work - Ionawr 2013 (cyfres 1Y13) yn cael ei gyhoeddi i gywiro'r disgrifiad ffïoedd ar gyfer pwnc Cyfnewid 9600.

28.11.12 - Fersiwn 5 y data sylfaenol TGAU Tachwedd 2012 (cyfres BG12) yn cael ei gyhoeddi i gywiro'r rhestr graddau ar gyfer y Dystysgrif Lefel 1/Lefel 2 mewn Saesneg Iaith (pwnc 9700) - ei newid o 8 i F.

6.12.12 - Fersiwn 3 data sylfaenol TGAU Mehefin 2013 (cyfres 6G13) yn cael ei gyhoeddi i ychwanegu Lletygarwch ac Arlwyo Uned 4 - Asesiad Ar-sgrin - 4742/01 4742/W1.

02.07.13 - Fersiwn 5 data sylfaenol dwyieithog a chyfrwng Cymraeg TGAU Mehefin 2013 a fersiwn 4 data sylfaenol cyfrwng Saesneg TGAU Mehefin 2013 (cyfres 6G13) yn cael eu cyhoeddi i gywiro codau disgownt Cymwysiadau Mathemateg (4360/SA) a Dulliau mewn Mathemateg (4365/SA).

09.07.13 - Fersiwn 2 data sylfaenol Llwybrau Mynediad Mai 2013 (cyfres 5T13) yn cael ei gyhoeddi i gywiro codau QAN unedau 6276/E2/E3/M2/M3 a 6280/E2/E3/M2/M3.

Ffeil Gyswllt Tystysgrifiad/Uned

Cyhoeddir y Ffeil Gyswllt i ddarparu manylion am ba unedau y gellir eu defnyddio tuag at ddyfarniad tystysgrifiad cyffredinol. Nid yw'r ffeil yn rhoi gwybodaeth ddigonol i gyfrifo'r union unedau sydd eu hangen, gan fod rheolau dibyniaeth a chyfuniad sy'n rheoli'r berthynas rhwng nifer yr unedau sydd eu hangen a pha bryd y byddant yn cael eu sefyll yn amrywiol a chymhleth. Ni chynhwysir y Ffeil Gyswllt yn y ffeiliau sail ddata.

Ffeil Gyswllt CBAC - ulinks41.x08

Formats for the Exchange of Examination Related Data