Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cynllun Iaith Gymraeg

Bwriad CBAC yw trin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal wrth gynnal ei waith cyhoeddus yng Nghymru.

Mae'n hamcanion yn cynnwys:

  • rhoi cyfle i'r bobl sy'n cysylltu â ni ddewis rhwng y Gymraeg a'r Saesneg wrth gyfathrebu â ni
  • cynhyrchu'n deunyddiau addysgol ar gyfer Cymru, fel bo'n briodol, mewn ffurf print neu ar y we, yn y ddwy iaith
  • darparu mynediad at ein holl gymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg

Rydym wedi diweddaru ein Cynllun Iaith Gymraeg, mae modd darllen y polisi yma.