Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cyfleusterau Cynhadledda

a Chyfarfodydd Trefforest

 

Mae Cyfleusterau Cynhadledda a Chyfarfodydd Trefforest yn cynnig cyfres o ystafelloedd cyfarfod a chyfleusterau cynadledda yn swyddfeydd CBAC yn Nhrefforest, sydd wedi ei leoli y tu allan i Bontypridd, ychydig oddi ar yr A470.

Gyda chysylltiadau trafnidiaeth cyfleus i'r M4, mae Cyfleusterau Cynhadledda a Chyfarfodydd Trefforest yn cynnig dewis eang o ystafelloedd cyfarfod ar gyfer diwrnodau hyfforddi, cynadleddau, cyfarfodydd a gweithdai.

Mae gennym 9 ystafell sydd â'r gallu i ddal hyd at 24 o gynrychiolwyr, ochr yn ochr ag ystafelloedd cynadledda mwy o faint gyda lle i hyd at 110 o gynadleddwyr.

Ynghyd â hyn mae yna barcio di-dâl a gall pecynnau gynnwys cinio poeth neu oer wedi ei baratoi yn ffres ar y safle.

Yn ategol i hyn, mae cyfleusterau eang a fydd yn briodol i'ch tîm neu gleientiaid: WiFi cyflym iawn, taflunyddion symudol, siaradwyr sain, aerdymheru a byrddau gwyn rhyngweithiol.

Rydym hefyd yn cynnig cyfleusterau cynhadledd yng Nghaerdydd.Ystafelloedd cyfarfod:

Naw ystafell gyfarfod amlbwrpas gyda'r gallu i ddal hyd at 110
Cyfrifiaduron a byrddau gwyn rhyngweithiol
Taflunyddion Symudol
Aerdymheru
Siartiau fflip a deunyddiau ysgrifennu
WiFi cyflym iawn

Lluniaeth ac Arlwyo:

Dewisiadau bwffe poeth neu oer
Dewisiadau heb glwten a chynnyrch llaeth ar gael
Lluniaeth ddiddiwedd
Brecwast ar gael ar gyfer cyfarfodydd cynnar yn y bore

Cysylltwch â ni

029 2026 5110
bookings@wjec.co.uk

Rhowch y manylion canlynol - dyddiad y cyfarfod, nifer y cynrychiolwyr, gofynion Arlwyo