Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni

Tîm yr ymgeiswyr

☎ 02920 26 5193 / 5194
✉ entries@wjec.co.uk

Tîm Datblygu Proffesiynol

☎ 02920 26 5024
✉ cpd@wjec.co.uk

Cofrestru / Cefnogi Canolfannau

☎ 02920 26 5077 / 5089 / 5492 / 5159
✉ entries@wjec.co.ukexams@wjec.co.uk

Timau Pwnc / Cymwysterau

✐ Dewch o hyd i'ch cysylltiadau Tîm Pwnc ar ein tudalennau cymwysterau.Dewiswch o'r botymau isod eich rheswm dros gysylltu â ni.

Darparu adborth ar ein gwefan, deunyddiau dysgu a hyfforddi, cyn-bapurau neu wasanaethau.

icons8-feedback-40

Adborth

Ymholi ynglyn â chanlyniadau, gan gynnwys gwasanaethau diwrnod canlyniadau, ailsefyll, ac ôl-ganlyniadau.

icons8-ask-question-40

Canlyniadau

Cyflwyni cwyn. Bydd eich ymateb a'ch manylion yn cael ei fonitro a'i gyfeirio at yr adran briodol.

icons8-strike-40

Cwynion
Sut i ddod o hyd i ni

☎ 02920 265000

WJEC CBAC Ltd
245 Rhodfa's Gorllewin
Caerdydd
CF5 2YX
✉ info@wjec.co.uk
Ymholiadau'r wasg

Ar gyfer pob ymholiad yn ymwneud â'r wasg a'r cyfryngau, cysylltwch â:

Jonathan Thomas, Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus

☎ 029 2026 5102
✉ jonathan.thomas@wjec.co.uk

Cysylltwch â ni

Tîm yr ymgeiswyr

☎ 02920 26 5193 / 5194
✉ entries@wjec.co.uk

Tîm Datblygu Proffesiynol

☎ 02920 26 5024
✉ cpd@wjec.co.uk

Cofrestru / Cefnogi Canolfannau

☎ 02920 26 5077 / 5089 / 5492 / 5159
✉ entries@wjec.co.ukexams@wjec.co.uk

Timau Pwnc / Cymwysterau

✐ Dewch o hyd i'ch cysylltiadau Tîm Pwnc ar ein tudalennau cymwysterau.Dewiswch o'r botymau isod eich rheswm dros gysylltu â ni.

Darparu adborth ar ein gwefan, deunyddiau dysgu a hyfforddi, cyn-bapurau neu wasanaethau.

icons8-feedback-40

Adborth

Ymholi ynglyn â chanlyniadau, gan gynnwys gwasanaethau diwrnod canlyniadau, ailsefyll, ac ôl-ganlyniadau.

icons8-ask-question-40

Canlyniadau

Cyflwyni cwyn. Bydd eich ymateb yn cael ei fonitro a'i gyfeirio at yr adran briodol.

icons8-strike-40

Cwynion
Sut i ddod o hyd i ni

☎ 02920 265000

WJEC CBAC Ltd
245 Rhodfa's Gorllewin
Caerdydd
CF5 2YX
✉ info@wjec.co.uk
Ymholiadau'r wasg

Ar gyfer pob ymholiad yn ymwneud â'r wasg a'r cyfryngau, cysylltwch â:

Jonathan Thomas, Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus

☎ 029 2026 5102
✉ jonathan.thomas@wjec.co.uk